Изградња храма

Идејни пројекат и позиција будућег храма

Идејни пројекат и позиција храма

Радови на изградњи храма